• دربارهی ما

دربارهی ما

هبی YIDA تقویت نوار اتصال فن آوری، با مسئولیت محدود.
تاسیس در سال 1998
رتبه میلگرد تولید کننده متصل چین

میلگرد آستین، آستین، لنگر ورق
میلگرد برش ابزار، دنده دستگاه لایه برداری

سازمان مواد میلگرد و دستگاه فیدر
ماشین اکستروژن سرد، گرفتن دستگاه هیدرولیک
دستگاه نورد موضوع، مخروطی موضوع دستگاه های برش،
دستگاه جعل ناراحت، موضوع موازی دستگاه برش

 

 

بیشتر بدانید

محصولات ویژه