Машины хуурамчаар үйлдэх Хүйтэн сэтгэл дундуур арматур