Байгууллагын соёл

Hebei_Yida_Logo

Хэбэй Идагийн сүнс
Инноваци, хөгжил, хамтын ажиллагаа, прагматизм, итгэл үнэмшил, үнэнч шударга байх нь үргэлж бидний зорилго байх болно.

Хэбэй Идагийн чанарын бодлого
Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг үргэлж анхаарч үзээрэй
Чанарыг сайжруулахын төлөө үргэлж зүтгэ
Хууль, амлалтаа үргэлж дагаж мөрдөөрэй
Үргэлж шинэлэг, бүтээн байгуулалт хийж байдаг

Үйлчлүүлэгчид ба түншүүд:

01 нгв

01 нгв

01 нгв

01 нгв