תרבות ארגונית

הלוגו הביי_ידע

רוח הביי ידע
חידושים ופיתוח, שיתוף פעולה, פרגמטיות, אמינות ויושרה יהיו תמיד המטרה שלנו.

מדיניות האיכות של הבי ידע
התמקד תמיד בשביעות רצון הלקוח
התחייב תמיד לשיפור האיכות
תמיד לעמוד בחוקים והבטחות
תמיד עושה חידושים ופיתוחים

לקוחות ושותפים:

01 ngv

01 ngv

01 ngv

01 ngv