Företagskultur

Hebei_Yida_Logo

Anden i Hebei Yida
Att göra innovationer och utveckling, samarbete, pragmatism, trovärdighet och integritet alltid vårt syfte.

Kvalitetspolicy för Hebei Yida
Fokusera alltid på kundnöjdhet
Förbind dig alltid till kvalitetsförbättring
Följ alltid lagar och löften
Gör alltid innovationer och utvecklingar

Kunder och partners:

01 ngv

01 ngv

01 ngv

01 ngv