பெருநிறுவன கலாச்சாரம்

Hebei_Yida_Logo

ஹெபே யிடாவின் ஆவி
கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் மேம்பாடு, ஒத்துழைப்பு, நடைமுறைவாதம், நம்பகத்தன்மை மற்றும் ஒருமைப்பாடு ஆகியவை எப்போதும் எங்கள் நோக்கமாக இருக்கும்.

Hebei Yida இன் தரக் கொள்கை
வாடிக்கையாளர் திருப்தியில் எப்போதும் கவனம் செலுத்துங்கள்
தர மேம்பாட்டிற்கு எப்போதும் உறுதியளிக்கவும்
எப்போதும் சட்டங்கள் மற்றும் வாக்குறுதிகளுக்குக் கட்டுப்படுங்கள்
எப்போதும் புதுமைகள் மற்றும் முன்னேற்றங்களை உருவாக்குதல்

வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் கூட்டாளர்கள்:

01 என்ஜிவி

01 என்ஜிவி

01 என்ஜிவி

01 என்ஜிவி