วัฒนธรรมองค์กร

เหอเป่ย์_Yida_Logo

จิตวิญญาณของเหอเป่ยยี่ต้า
การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนา ความร่วมมือ ลัทธิปฏิบัตินิยม ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์เป็นเป้าหมายของเราเสมอ

นโยบายคุณภาพของ Hebei Yida
เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเสมอ
มุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพเสมอ
ปฏิบัติตามกฎหมายและสัญญาเสมอ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอยู่เสมอ

ลูกค้าและพันธมิตร:

01 ngv

01 ngv

01 ngv

01 ngv