Văn hóa Doanh nghiệp

Hebei_Yida_Logo

Tinh thần của Hebei Yida
Cải tiến và phát triển, hợp tác, thực dụng, uy tín và chính trực luôn là mục đích của chúng tôi.

Chính sách chất lượng của Hebei Yida
Luôn tập trung vào sự hài lòng của khách hàng
Luôn cam kết Cải tiến Chất lượng
Luôn tuân thủ luật pháp và lời hứa
Luôn đổi mới và phát triển

Khách hàng và đối tác :

01 ngv

01 ngv

01 ngv

01 ngv