კორპორატიული კულტურა

Hebei_Yida_Logo

ჰებეი იდას სული
ინოვაციებისა და განვითარების, თანამშრომლობის, პრაგმატიზმის, სანდოობისა და მთლიანობის შექმნა ყოველთვის ჩვენი მიზანია.

Hebei Yida-ს ხარისხის პოლიტიკა
ყოველთვის ფოკუსირება მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე
ყოველთვის ეცადეთ ხარისხის გაუმჯობესებას
ყოველთვის დაიცავით კანონები და დაპირებები
ყოველთვის აკეთებს ინოვაციებს და განვითარებას

მომხმარებლები და პარტნიორები:

01 ნგვ

01 ნგვ

01 ნგვ

01 ნგვ