பிரசுரங்கள்

  • ஹெபெய் Yida எதிர்ப்பு தாக்கம் இணைப்பு சிஸ்டம் சி.ஜே.
  • ஹெபெய் Yida rebar எந்திரவியல் கயிற்றின் இழைகளை இணை தயாரிப்பு சிற்றேடு
  • ஹெபெய் Yida தர மேலாண்மை அமைப்பு ISO9001 சான்றிதழ்
  • Hebei Yida Quality Management System BS EN ISO 9001: 2008 Certification
  • இங்கிலாந்து தொழில்நுட்ப ஒப்புதல் தர மேலாண்மை சான்றிதழ் கேர்ஸ்
  • ஹெபெய் Yida தொழில்நுட்ப ஒப்புதல் TA1-பி 5068 கேர்ஸ்