ແຜ່ນພັບ

  • Hebei YIDA Anti ຜົນກະທົບ Coupling System CJ
  • ແຜ່ນພັບ Hebei YIDA Rebar ກົນ Splice ຜະລິດຕະພັນ
  • ການຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງ Hebei YIDA Quality ISO9001
  • Hebei Yida Quality Management System BS EN ISO 9001: 2008 Certification
  • UK ສົນຢັ້ງຢືນການຄຸ້ມຄອງອະນຸມັດ Technical Quality
  • Hebei YIDA ສົນ Approval Technology TA1-B 5068