ब्रोशरहरू

  • हेबै Yida विरोधी प्रभाव युग्मन प्रणाली CJ
  • हेबै Yida Rebar यांत्रिक Splice उत्पादन ब्रोशर
  • हेबै Yida गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली ISO9001 प्रमाणीकरण
  • Hebei Yida Quality Management System BS EN ISO 9001: 2008 Certification
  • बेलायत प्राविधिक स्वीकृति गुणस्तर व्यवस्थापन प्रमाणीकरण फिक्री गर्नुहुन्छ
  • हेबै Yida प्रौद्योगिकी स्वीकृति TA1-बी 5068 फिक्री गर्नुहुन्छ