חוברות

  • השפעת נוגדי Yida הביי זיווגים מערכת CJ
  • חוברת מוצר Splice המכנה Rebar Yida הביי
  • הסמכת ISO9001 מערכת ניהול איכות Yida הביי
  • Hebei Yida Quality Management System BS EN ISO 9001: 2008 Certification
  • בבריטניה Cares הסמכה לתקן ניהול איכות אישור טכני
  • הביי Yida Cares אישור טכנולוגיה-B TA1 5068