ဘရိုရှာ

  • Hebei Yida ဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုစုံတွဲစနစ် CJ
  • Hebei Yida သံဘောင်များကိုစက်မှု Splice ကုန်ပစ္စည်းလက်စွဲစာအုပ်
  • Hebei Yida အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ISO9001 လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
  • Hebei Yida Quality Management System BS EN ISO 9001: 2008 Certification
  • ဗြိတိန်နည်းပညာဆိုင်ရာအတည်ပြုချက်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ဂရုစိုက်
  • Hebei Yida နည်းပညာအတည်ပြုချက် TA1-B က 5068 ဂရုစိုက်