ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ហឺប៉ី Yida ពង្រឹងបារភ្ជាប់ Technology Co. , Ltd.

ទទួលបាននៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងារយើងក្រុមហ៊ុន ONLINE

ឥន្ធនូ

ឥន្ធនូ
Whatsapp:

0086-15081816197

នាងយ៉ូអាន់

នាងយ៉ូអាន់
Whatsapp:

0086-18633898773

Chance

Chance
Whatsapp:

0086-13081073550អាសយដ្ឋាន

No.38, Xingye ផ្លូវ,

សេដ្ឋកិច្ច  តំបន់អភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេស

ទីក្រុងទីក្រុងស្ស៊ីជាចុងខេត្តហឺប៉ីប្រទេសចិន

អ៊ីម៉ែល

 

hbyida@rebar-splicing.com

ទូរស័ព្ទ

 

0086-311-83095058

ម៉ោង

ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍: ម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច

ថ្ងៃអាទិត្យ: បិទ