Wakalar

2017

2017 - DÖWLETLERI DÖWLETMEK ÜÇIN SERTIFIKASI A A AORORY (UKES) tarapyndan UKAS hil ulgamy kepilnamasy bilen sylaglan, φ16-40mm standart Hebei Yida standart birleşdiriji önümler CARES TA1-B tarapyndan tassyklandy.Sýapu we Zhangangzhouou ýadro desgasynyň gurluşyk taslamasynyň polat bar bölekleýin bäsleşiginde ýeňiji boldy

2016

2016 - CHINA NUCLEAR BUILDING MATERIAL CO., LTD we MCC GROUP-yň kwalifikasiýa üpjün edijisi bilen sylaglan.Rongçeng we Lufeng ýadro desgasynyň gurluşyk taslamasynyň polat çyzygy boýunça ýeňiş gazandy.

2015

2015 - Nemesleriň BAM tarapyndan synagdan geçirilen we tassyklanan, anti-täsire garşy polat birikdirme ulgamy özbaşdak işlenip düzüldi we Hytaýda milli patent aldy.

2014

2014 - CNEC GROUP we SINOHYDRO toparynyň kwalifikasiýa üpjün edijisi bilen sylaglan.PAKISTAN Karaçi ýadro desgasynyň gurluşyk taslamasy K2 K3-den polat çyzgyda ýeňiş gazandy, Kot-d'Iwuarda SOUBRE gidroelektrik gurluşyk taslamasynyň birleşdiriji söwdasynda ýeňiji boldy.

2013

2013 - CNEC 24-nji kompaniýanyň kwalifikasiýa üpjün edijisi bilen sylaglan.Týanwan we jiangjiang ýadro desgasynyň gurluşyk taslamasynyň polat çyzgyda bölünişiginde ýeňiş gazanyp, Gwineýadaky Kaleta gidroelektrik gurluşyk desgasynyň birleşdiriji söwdasynda ýeňiji boldy.

2012

2012 - CHINA GURluşyk BIRINJI DIVISION GROUP CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO., LTD-iň iň ökde hünärli üpjünçisi bilen sylaglan.HongKong-Zhuhai-Makao deňiz köprüsiniň gurluşyk taslamasy, Wuhan Grenlandiýa merkezi 606 gurluşyk taslamasy, Sýanýan howa menziliniň gurluşyk taslamasy polat bölek bölek satuwynda ýeňiji boldy.
2011-nji ýyl 2011 - Hytaýyň Gurluşyk Üçünji ENGINEERING BUREAU CO., LTDBaglaýjylaryň awtomatiki önümçilik liniýasy guruldy we işe girizildi.Şanhaý-Kunming demir ýol gurluşyk taslamalarynyň, Şenýan metrosynyň gurluşyk taslamasynyň, Çançeng awtoulag ýolunyň gurluşyk taslamasynyň polat bölek bölek satuwynda ýeňiji boldy.

2010-njy ýyl

2010 - Hebeý welaýat hökümeti tarapyndan durmuş üpjünçilik kärhanalary hökmünde sylaglan.Çengdu Halkara Maliýe meýdanynyň gurluşyk taslamasy, Çaňşa metrosynyň gurluşyk taslamasy, Sian metrosynyň gurluşyk taslamasy polatdan bölünen söwdada ýeňiji boldy.

2009-njy ýyl

2009 - Hebei welaýat hökümeti tarapyndan ýokary tehnologiýaly kärhanalara eýe boluň.Şol ýylda HEBEI UNIVERSITE Ylym we TEHNOLOGI withA bilen pudak-uniwersitet hyzmatdaşlygyny amala aşyrdy.Şijiazhuang-Wuhan demir ýol gurluşyk taslamalary, Pekin-Şijiazhuang demir ýol tuneli taslamasy polat çyzgyda bölünişikde ýeňiji boldy.

2006

2006 - highokary güýçli yzygiderli köpburçly polat birikdiriji toplumlary özbaşdak ösdürdi we Hytaýda milli patent aldy.“Fuqing” atom elektrik stansiýasynyň gurluşyk taslamasy, “Fangjiashan” atom elektrik stansiýasynyň gurluşyk taslamasy bolan polat çyzgyda ýeňiş gazandy.

2003

2003 - Ilkinji vakuum peji işe girizildi, polat bar rolikiniň söndürmek prosesi ep-esli ýokarlandy.Ousoushan Jintang deňizden köpri gurmak taslamasynyň polat çyzgyda bölünişiginde ýeňiji boldy.
2000 2000 HE HEBEI YIDA REINFORCING BAR CONNECTING TECHNOLOGY CO., LTD-iň hil dolandyryş ulgamy.ISO9001 standart talaplaryna laýyk gelýär.

1998

1998 - HEBEI YIDA BAR BIRLEŞIK TEXNOLOGI COA LTDdöredildi.