• અમારા વિશે

અમારા વિશે

હેબઈ Yida દબાણયુક્ત બાર જોડાઈ ટેકનોલોજી સહ., LTD.
1998 માં સ્થપાયેલી
ટોચના રેન્કિંગ ખરાબ કપ્લર ચાઇના ઉત્પાદક

ખરાબ sleeves, Couplers, એંકર પ્લેટ
ખરાબ કટીંગ સાધનો, રીબ peeling મશીન

ખરાબ સામગ્રી આયોજક & ફીડર મશીન
કોલ્ડ ઉત્તોદન મશીન, હાઇડ્રોલિક પકડ મશીન
થ્રેડ રોલીંગ યંત્ર, ઘટાડવાની થ્રેડ કટીંગ મશીન
અપસેટ ફોર્જિંગ મશીન, સમાંતર થ્રેડ કટીંગ મશીન

 

 

વધુ શીખો

ફીચર્ડ પ્રોડક્ટ્સ