• අපි ගැන

අපි ගැන

හොබෙයි Yida තීරුව සම්බන්ධ තාක්ෂණය සම තව දුරටත් ශක්තිමත්., Ltd.
1998 දී ස්ථාපිත කරන
චීනයේ ඉහල පෙලේ rebar coupler නිෂ්පාදකයා

විලි, ඈඳණ, ඇන්කර් තහඩු Rebar
ඉල ගැලවී යාමක් යන්ත්රය, Rebar කැපීම් මෙවලම්

Rebar ද්රව්ය සංවිධායක සහ පෝෂක යන්ත්රය
සීතල pickling කාරකය යන්ත්රය, හයිඩ්රොලික් ග්රහනය යන්ත්රය
, නූල් රෝල් යන්ත්රය, ක්රමයෙන් අඩු නූල් කපන යන්ත
කලබල හැඩ ගස්වන යන්ත්රය, සමාන්තර නූල් කපන යන්ත

 

 

වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න

විශේෂාංග නිෂ්පාදන